Alle overheden

From HZ TestWiki
Jump to: navigation, search
Alle overheden
Description Deze context vormt de hoofdcontext voor het bijeenbrengen van kennis over overstromingen bekeken vanuit een Vlaams perspectief.
Supercontext
Subcontext Vlaamse overheid, Provincie, Gemeente + hulpdiensten

Welkom op Flood Aware wiki. Deze wiki is volop in ontwikkeling met als doel het vastleggen van de expertise over overstromingen, waterveiligheid en zelfredzaamheid. De wiki is een initiatief van de Provincie Zeeland, een partner van het Europese project Flood Aware en HZ University of Applied Sciences (HZ). De ontwikkeling van de wiki gebeurt in samenwerking met de partners van het Europese project Flood aware. Zij kunnen in de toekomst de vastgelegde kennis gebruiken en verder ontwikkelen.

Be prepared!

Een wiki is een (web)toepassing waarmee artikelen worden verzameld. In een wiki kunnen mensen zowel informatie verstrekken als aanvullen, en informatie opzoeken en delen. Hiermee is de wiki een rijke leeromgeving; een dynamische omgeving die continu wordt verrijkt met nieuwe kennis. Kennis is immers altijd in beweging.


Zoeken binnen de Flood Aware wiki

De samenhang der dingen wordt in deze wiki getoond via zogenaamde concept maps. In een concept map worden concepten, zoals activiteiten en doelstellingen, met elkaar in verband gebracht. Vaak zijn die verbanden complex, haast niet meer uit te leggen in tekst. Een schematische weergave, zoals een concept map, maakt het mogelijk op een visuele manier inzicht te krijgen in complexe materie.

De onderstaande concept map is klikbaar. Dat betekent dat u op een rechthoek kan klikken en op die manier naar een wiki pagina navigeert voor verdere tekst en uitleg. In een wiki pagina staan ook weer links die verdere navigatie mogelijk maken. U kunt altijd terugkeren naar deze pagina door op de Vlaamse ingang te klikken in het linker menu.

Risico kaart overstroming Vlaamse kust
Project Flood Aware

Project Flood Aware is een samenwerking tussen Provincie Zeeland, Vlaamse overheid - afdeling Kust, Somerset county council, Veiligheidsregio Zeeland en Watersnoodsmuseum Ouwerkerk. Deze partners hebben allen veel kennis over risicomanagement en waterveiligheid. De Europese samenwerking verbetert de veiligheidsmaatregelen rondom overstromingen en stimuleert de samenwerking tussen het bedrijfsleven, burgers en overheid. Door het geven van informatie over overstromingen, kunnen inwoners en bedrijven zich beter voorbereiden op dergelijke risico’s.

De afdeling Kust is volop bezig met de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid om de Vlaamse kust te beschermen tegen een duizendjarige storm of een zogenaamde superstorm. Door veranderingen in het klimaat, meer regenval en een stijgende zeespiegel, wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat België getroffen kan worden door een superstorm. Dit is een storm vergelijkbaar met de storm in 1953, waarbij er risico is op overstroming.

Het samenwerken in het beperken van de gevolgen van overstromingen is een belangrijke speerpunt van het project. Omdat geen enkel gebied hetzelfde is, wordt er per Europees land gekeken hoe er met de inwoners samengewerkt kan worden. In Somerset richt men zich op mensen die op het platteland wonen, in België wordt er met kinderen gewerkt en in Nederland wordt het bedrijfsleven betrokken. Dit wordt voornamelijk gedaan door informatie te delen, en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp.


Flood Aware wiki, een semantische wiki

De Flood Aware wiki is een semantische wiki, een wiki met een onderliggende structuur voor het vastleggen van expertise over waterveiligheid. Met de zogenaamde Expertise Management Methode (EMM) wordt de know-how boven water gehaald. Met deze methode leggen experts gezamenlijk de good, maar ook de bad practices vast. De verschillende partijen hebben in de loop der jaren veel kennis opgedaan. Wat werkte wel en wat niet?


Minimaliseren van gevolgen van overstromingPreventWarning & infoPrepareResponseRecoveryAlarmeringVooralarmBeheer noodsituatieHerstel getroffen gebiedPreventieve maatregelenBewustmakingInfo-verstrekking noodsituatiesBijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP)Overstroming managementAlle overhedenVeiligstellen van bezit en naastenEvacuatieVoorbereidende actiesInformatie handelingsperspectiefVlaamse burgerBewustwording bij burgerDefiniëren risico'sAfbakening risicogebiedBijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP)Opmaak interventieproceduresOpzetten mobiele keringenRisicomanagementAfkondigen alarmCrisismanagementCrisiscommunicatieWegpompen waterEvacuatiecoördinatieOpstarten medische ketenOpenbare orde handhavenGemeente + hulpdienstenZeewering met veiligheidsniveau 1/1000Monitoring zeeweringOpmaak masterplan + actualisatieUitvoeren maatregelen masterplan kustveiligheidHerstel zeeweringMasterplan kustveiligheidKustweerberichtStormvloedwaarschuwingBericht aan zeevarendenOpmaak risicokaartenCrisismanagementVlaamse overheidActiviteitContextDoelstellingSamengestelde activiteitConditieRandvoorwaardeOutputLegendaTijdige en relevante informatieCoördineren hulpdienstenBijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP)InformatievoorzieningCrisismanagementProvincieFA Vlaanderen v 20130530
About this imageThis context consists of
  • Actor
  • Practices & Experiences
  • Activities
  Connects Produces Consumes Decomposes
Alarmering Afkondigen alarm
Stormvloedwaarschuwing
Beheer noodsituatie
Bewustmaking
Herstel getroffen gebied Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Herstel zeewering
Info-verstrekking noodsituaties
Overstroming management Prevent
Warning & info
Prepare
Response
Recovery
Crisismanagement
Prepare Response (seq, ?) Vooralarm
Preventieve maatregelen
Prevent Warning & info (seq, ?) Bewustmaking
Info-verstrekking noodsituaties
Risicomanagement
Uitvoeren maatregelen masterplan kustveiligheid
Preventieve maatregelen Opzetten mobiele keringen
Recovery Prevent (seq, ?) Herstel getroffen gebied
Response Recovery (seq, ?) Beheer noodsituatie
Vooralarm
Warning & info Prepare (seq, ?) Alarmering
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Ingangen/Entrances
Navigation
Toolbox