Nederlandse ingang

From HZ TestWiki
Jump to: navigation, search

Welkom op Flood Aware wiki. Deze wiki is volop in ontwikkeling met als doel het vastleggen van de expertise over overstromingen, waterveiligheid en zelfredzaamheid. De wiki is een initiatief van de Provincie Zeeland, een partner van het Europese project Flood Aware en HZ University of Applied Sciences (HZ). De ontwikkeling van de wiki gebeurt zoveel mogelijk samen met andere partijen. Zij kunnen in de toekomst de vastgelegde kennis gebruiken en verder ontwikkelen.

Be prepared!

Een wiki is een (web)toepassing waarmee artikelen worden verzameld. In een wiki kunnen mensen zowel informatie verstrekken als aanvullen, en informatie opzoeken en delen. Hiermee is de wiki een rijke leeromgeving; een dynamische omgeving die continu wordt verrijkt met nieuwe kennis. Kennis is immers altijd in beweging.


Zoeken binnen de Flood Aware wiki

Aan de hand van een Ergst Denkbare 'superstorm' Scenario (EDO) worden in deze wiki de maatregelen, partijen en kennis die komt kijken bij het managen van een overstroming beschreven. Per betrokken partij zoals de overheid of burger kunt u inzien wat er voor activiteiten worden uitgevoerd binnen het crisismanagement-proces.

De maatschappij context is een wat meer formelere ingang naar kennis en expertise over flood awareness.

Klik direct door op de links of maak gebruik van de full text zoekmachine.


Klik HIER om de wiki in te gaan.


Urgentie
"Land slecht voorbereid op watersnood"
"Die ene storm in de tienduizend jaar kan juist die van morgen zijn."
"Je hebt niks aan een zesbaans snelweg als er twee meter water op staat."

Melanie Schultz, minister van Infrastructuur en Milieu. Bron: Volkskrant, zaterdag 26 januari 2013


Een overstroming op Walcheren
Project Flood Aware

Project Flood Aware is een samenwerking tussen Provincie Zeeland, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust, Somerset county council, Veiligheidsregio Zeeland en Watersnoodsmuseum Ouwerkerk. Deze partners hebben allen veel kennis over risicomanagement en waterveiligheid. De Europese samenwerking verbetert de veiligheidsmaatregelen rondom overstromingen en stimuleert de samenwerking tussen het bedrijfsleven, burgers en overheid. Door het geven van informatie over overstromingen, kunnen inwoners en bedrijven zich beter voorbereiden op dergelijke risico’s.

In principe is Zeeland nu door alle zeeweringen vrij veilig tegen overstromingen. Toch wordt er door veranderingen in het klimaat, meer regenval en een stijgende zeespiegel, rekening gehouden met de mogelijkheid dat Nederland getroffen kan worden door een superstorm. Dit is een storm vergelijkbaar met de storm in 1953, waarbij er risico is op overstroming.

Het samenwerken in het beperken van de gevolgen van overstromingen is een belangrijke speerpunt van het project. Omdat geen enkel gebied hetzelfde is, wordt er per Europees land gekeken hoe er met de inwoners samengewerkt kan worden. In Somerset richt men zich op mensen die op het platteland wonen, in België wordt er met kinderen gewerkt en in Nederland wordt het bedrijfsleven betrokken. Dit wordt voornamelijk gedaan door informatie te delen, en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp.

Flood Aware wiki, een semantische wiki

De Flood Aware wiki is een semantische wiki, een wiki met een onderliggende structuur voor het vastleggen van expertise over waterveiligheid. Met de zogenaamde Expertise Management Methode (EMM) wordt de know-how boven water gehaald. Met deze methode leggen experts gezamenlijk de good, maar ook de bad practices vast. De verschillende partijen hebben in de loop der jaren veel kennis opgedaan. Wat werkte wel en wat niet?

Good & bad practices

De good en bad practices zijn onder andere uit onderzoek naar voren gekomen. Een groot gedeelte van de wiki is gebaseerd op het Werkboek Co-regisseren in een Zelfredzame Gemeenschap, het resultaat van het onderzoeksproject De Professionals en de Zelfredzame Samenleving in Zeeland, uitgevoerd door het Lectoraat (Water)veiligheid van de HZ University of Applied Sciences in de periode 2010-2012.

De creators

Deze wiki is gecreëerd door de onderzoekers van het Lectoraat (Water)veiligheid van de HZ University of Applied Sciences:

  • Dick Fundter, lector (water-)veiligheid
  • Hans de Bruin, lector ICT
  • Esther Schippers-Vastrick, senior onderzoeker - socioloog
  • Eddy De Seranno, senior onderzoeker – samenwerkingskunde
  • Nienke van Beek, communicatiedeskundige

Neem contact op met Hans de Bruin voor meer informatie over de wiki.

Deze wiki is mede mogelijk gemaakt door:
HZ logo Flood Aware logo's
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Ingangen/Entrances
Navigation
Toolbox